الحاق روستای جمکران به شهر قم تا پایان سال تعیین تکلیف شود
الحاق روستای جمکران به شهر قم تا پایان سال تعیین تکلیف شود
حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: الحاق روستای جمکران به شهر قم فرآیندی است که به‌درستی انجام نشد و شامل رأی دیوان اداری قرار گرفته است و هیئت‌وزیران تحت نظر کمیته‌ای در حال بررسی است که این الحاق انجام و تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، در یک‌صد و هفتاد و هشتمین نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، برخی از مصوبات پیرامون مدیریت شهری تصویب شد.

اسلامی بیان کرد: ازآنجایی‌که بحث الحاق روستا و موضوع تقسیم‌های کشوری مطرح است و این مسئله در شورای شهر لحاظ نشده بود، بنا شد موردتوجه قرار بگیرد و دراین‌باره اطلاعاتی از استانداری کسب شد.

اسلامی عنوان کرد: تمامی کارها انجام‌شده و در هیئت‌وزیران تحت نظر کمیته‌ای در حال بررسی است که این الحاق انجام و تا پایان سال تعیین تکلیف شود، با توجه به این اطلاعات فعلی تصمیم گرفته شد شهرداری نیز وارد توافقات شود و یک‌بندی ذیل توافق بیاورد، در این زمینه اجرایی شدن توافق‌نامه و صدور پروانه منوط به فرآیند تصویب در شوراست.