شهرداری قم در عرصه فرهنگ تنها مانده است/ توقع بیش از حد از شهرداری در مسائل فرهنگی و تبلیغی
شهرداری قم در عرصه فرهنگ تنها مانده است/ توقع بیش از حد از شهرداری در مسائل فرهنگی و تبلیغی
مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم معتقد است در استان قم شهرداری در برخی عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی تنها مانده و دیگر ارگان‌ها به اندازه کافی به وظایف خود توجه نمی‌کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، حسن مالکی نژاد در جلسه شورای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم که با حضور شهردار و اعضای شورای سازمان برگزار شد اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم تهیه اطلس فرهنگی شهر قم است.
وی افزود: این موضوع در جلسه اول کمیسیون فرهنگی شورای پنجم به عنوان یک نیاز اساسی مطرح شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: سه سال است که روی این اطلس فرهنگی کار می‌شود و به این نقطه رسید که قرارداد تدوین آن بسته شود.
وی گفت: توقع ما این است ک این اطلس تا پایان دوره کاری شورای پنجم آماده شود چرا که از روز نخست به آن تاکید شده است.
مالکی نژاد با اشاره به اینکه در اقدامات فرهنگی شهرداری قم نباید تداخل کاری وجود داشته باشد اضافه کرد: دبیرخانه فرهنگ شهروندی در سازمان مستقر است و اولویت بندی اقدامات حوزه فرهنگ شهروندی باید دراین دبیرخانه صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: سازمان فرهنگی شهرداری قم باید بر اساس اولویت‌هایی اقدامات خود را پیش ببرد که هم اثرگذار بوده و هم هزینه‌های اداره شهر را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم با گلایه از اینکه برخی سازمان‌ها و نهادها و شهر کار خودشان را به شهرداری محول می‌کنند خاطرنشان کرد: در هر مناسبتی تنها نهادی که از آن توقع می‌رود، شهرداری است.
وی گفت: تکریم شخصیت‌های بزرگ انقلاب تنها وظیفه شهرداری نیست بلکه نهادهای دیگر دولتی و غیر دولتی هم باید در این عرصه فعالیت داشته باشند.
مالکی نژاد اضافه کرد: شهرداری توان مشخصی دارد و اگر بخواهد در یک حوزه بیش از اندازه انرژی و هزینه بگذارد از دیگر مسائل باز می ماند درحالیکه اگر کارها با هم افزایی پیش برود میتوانیم به همه امور به طور شایسته رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: در تمام مناسبت‌ها از سالروز شهادت شهید سلیمانی گرفته تا فاطمیه و محرم و صفر تمام نگاه‌ها به شهرداری است؛ درحالیکه اینهمه بنگاه دولتی و غیر دولتی دیگر در شهر فعال هستند که می‌توانند اثرگذار باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم گفت: در مسائل فرهنگی و تبلیغی نسبت به شهرداری قم توقع بیش از اندازه وجود دارد که باید این شرایط برطرف شده و هر نهادی وظایف خود را بپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: در هیچ استانی شهرداری اینهمه توان خود را برای امورات فرهنگی به کار نمیگیرد اما شهرداری قم به دلیل جایگاه خاص شهر برای این موضوع توان ویژه‌ای به کار گرفته است. این موضوع اما نباید موجب کم کاری ارگان‌های دیگر در پاره‌ای از موضوعات شود.