شهرداری قم در مسیر مناسب پژوهشی قرار دارد/لزوم توسعه پژوهش بین کارکنان شهرداری
شهرداری قم در مسیر مناسب پژوهشی قرار دارد/لزوم توسعه پژوهش بین کارکنان شهرداری
قراچورلو عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه پژوهشی در شهرداری قم در حال انجام است، گفت: نیازمند تغییر روش‌های فعالیت هستیم و باید پژوهش مورد توجه عموم کارکنان قرار گیرد و آنان نیز همواره مورد تشویق قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، زین‌العابدین قراچورلو در جلسه تقدیر از برگزیدگان پژوهشی شهرداری قم، با اشاره به اهمیت توجه به پژوهش در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در کارهای اجرائی اظهار داشت: اقدامات پژوهشی با وجود اینکه مهم و تأثیرگذار بوده ولی در حوزه اجرا به منصه ظهور نرسیده است.

وی با بیان اینکه نیازهای پژوهشی که احصا می‌شود نیاز به مدیریت دارد، ابراز کرد: مباحث پژوهشی قلب هر مجموعه‌ای برای افزایش بهره‌وری به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی است ولی متأسفانه بسیاری تلاشی در این زمینه و اعتقادی به آن ندارند.

عضو شورای اسلامی شهر قم، اقدامات پژوهشی به‌ویژه در شهر قم را سبب گشایش برنامه‌ها دانست و افزود: نیاز دستگاه‌ها همواره به حوزه پژوهشی است و در این زمینه نیاز به آشتی مراکز اجرایی با مراکز علمی داریم.

وی با تأکید بر اینکه آنچه در دانشگاه‌ها به‌صورت علمی آموخته می‌شود با آنچه در اجرا عمل می‌شود متفاوت است، تصریح کرد: نیازمند تغییر روش‌های فعالیت هستیم و باید پژوهش در معرض توجه عمومیت کارکنان قرار گیرد و آنان نیز همواره مورد تشویق قرار گیرند.

قراچورلو سود و زیان مردم را در افزایش بهره‌وری یا ایستایی دستگاه‌های اجرایی ذکر کرد و یادآور شد: همه باید در تصمیم‌گیری مدیریت شهری دخیل باشند.