بودجه مهمترین ابزار جهت گیری خدمات شهرداری است
بودجه مهمترین ابزار جهت گیری خدمات شهرداری است
حسن طلائی عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم اظهار داشت: بودجه به عنوان یک سند مدیریت مالی وعملکردی مدیریت شهری مهمترین ابزار جهت گیری خدمات اقدامات و فعالیت‌های شهرداری و شرکت‌های وابسته آن است.

به گزارش روابط عموی شورای شهر قم، حسن طلائی عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم با اشاره به اینکه بودجه بعنوان یک سند مدیریت مالی وعملکردی مدیریت شهری مهمترین ابزار جهت گیری خدمات اقدامات و فعالیت‌های شهرداری و شرکت‌های وابسته آن است اظهار داشت: همه گیری کووید ۱۹ و اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری قم داشته است و با توجه به تداوم شرایط ناشی از همه گیری ویروس منحوس کرونا و در پیش بودن تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضروری است، بودجه ریزی در سایه کرونا به عنوان وجه تمایز بودجه سال ۱۴۰۰ با بودجه سالهای گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری قم با توجه به مشکلات اقتصادی مالی موجود در کشور در مسیر مناسبی قرار گرفته است و درصد تحقق قابل قبولی داشته است اما با نقطه مطلوب فاصله دارد و باید با برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به افق های پیش رو تلاش مضاعف کرد.

وی افزود: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم درافق ۲۰ ساله ۱۴۱۴ و برشی ازبرنامه میان مدت ۵ ساله می‌باشد، طرح الزامات و اولویت‌های تدوین بودجه شهرداری قم با تاکید بر ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر در برابر خطرات ناشی از بحران‌های طبیعی، شیوع و همه گیری کرونا، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری، ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به منظور نگهداشت شهر و تأمین نیازهای شهروندان با تاکید بر هوشمند سازی، بهبود روش‌ها و کاهش هزینه‌ها، توجه به عدالت در توزیع منابع و توجه به مناطق و محلات کم برخوردار وکمتر توسعه یافته و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق توجه به توسعه محلی با اجرای پروژهای محلی از قبیل احداث بوستانهای و فضای سبز و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهری اولویت دار به منظور رفع مشکلات محلات از جمله برنامه‌های مدنظر در پیوست بودجه‌ای مد نظر است.