باغ پرندگان مطالبه مردم شهر است ولی نواقص آن بایدرفع گردد
باغ پرندگان مطالبه مردم شهر است ولی نواقص آن بایدرفع گردد
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر گفت: احداث باغ پرندگان به نوعی مطالبه مردم شهر هم بود، چراکه برخی از مردم برای دیدن این مکان تفریحی به شهرهایی مانند تهران و اصفهان می‌رفتندولی نواقص آن بایستی رفع گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم محسن مُحرّری در یکصدو هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورا با بیان این که مجموعه مدیریت شهری موافق اصل موضوع احداث باغ پرندگان بوده و هستند اظهار کرد: البته برخی از اظهارنظرها درباره این باغ حتی پیش از افتتاح آن هم مطرح می شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر ادامه داد: البته احداث باغ پرندگان به نوعی مطالبه مردم شهر هم بود، چراکه برخی از مردم برای دیدن این مکان تفریحی به شهرهایی مانند تهران و اصفهان می‌رفتند.

محرری با اشاره به حضور مشاور مخصوص در این پروژه با توجه به برخی نگرانی‌های اقلیمی یادآور شد: البته در این زمینه جای این پرسش وجود دارد که آیا همه پیشنهادهای این مشاور مخصوص در اجرای باغ پرندگان قم لحاظ شده یا برخی از آن ها به هر دلیل به اجرا نرسیده است.

عضو شورای اسلامی شهر سپس به ضرورت وجود تور برای حفاظت مجموعه باغ پرندگان اشاره کرد و گفت: فاضلاب این مجموعه نیز باید مورد دقت نظر کامل قرار گیرد.

وی با انتقاد از حاشیه سازی های مربوط به معدوم سازی بخشی از پرندگان این باغ اذعان کرد: مردم باید بدانند که معدوم سازی پرندگان یا مواردی مانند معدوم سازی مرغ در مرغداری‌های صنعتی سطح کشور بر اثر شیوع بیماری طیور، یک امر عادی است که رسانه ای هم نمی‌شود، به بیان دیگر گاهی به دلیل بیماری ۵ قطعه مرغ، کل طیور مرغداری که به ۵۰ هزار و بیشتر می رسد معدوم می‌شود.