ترمیم یک اشتباه یا اشتباهی دیگر!
ترمیم یک اشتباه یا اشتباهی دیگر!
دکتر اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در منطقه پردیسان به دلیل تفسیر ناصواب از تبصره «6» اظهار داشت: بخش هایی از منطقه پردیسان به دلیل تفسیر نادرست قانون دچار مشکلات جدی شده است و شاهد ایجاد تجاری های موقت حتی در پارکینگ ها و حیاط های مجتمع های مسکونی بر خلاف ضوابط هستیم.

به گزارش روابط عمو می شورای شهر قم، دکتر حسین اسلامی در حاشیه یکصدو و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تفسیر ناصواب از تبصره «۶» ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها اظهار داشت: متاسفانه با تفسیر ناصواب و ناصحیح از تبصره «۶» که اراضی را محدود به اراضی با کاربری صرفا مسکونی کرده است و با این تفسیر بخش هایی از اراضی پردیسان دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: بخش هایی از اراضی پردیسان که دارای کاربری تجاری است و در اختیار سازمان زمین بوده و نماینده آن نیز اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد باقی مانده است و اگر این مهم در اختیار شهرداری بود نیازی به اینکه تجاری موقت آن هم در پهنه های مسکونی و در پارکینگ و یا حیاط مجتمع ها بر خلاف ضوابط ایجاد شود نبود.