تفاوت ۱۰ درصدی بودجه پیشنهادی شهرداری با بودجه مصوب شورای شهر
تفاوت ۱۰ درصدی بودجه پیشنهادی شهرداری با بودجه مصوب شورای شهر
اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم از اختلاف 10 درصدی بودجه پیشنهادی شهرداری قم برای سال 1400 با بودجه مصوب 3062 میلیارد تومانی در شورای اسلامی شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان که در نشست خبری امروز رئیس و برخی رؤسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر با اصحاب رسانه سخن می گفت با اشاره به وظیفه کمیسیون متبوع خود برای رسیدگی به فرآیند بودجه، اصلاحیه ها و متمم های احتمالی آن و همچنین موضوع تفریغ بودجه و نظارت بر تحقق منابع و مصارف بیان داشت: بیش از یک ماه قبل بود که لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۱۴۰۰ در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت و بررسی آن در کمیسیون های مختلف تخصصی آغاز شد.

وی اضافه کرد: در مجموع بیش از ۳۰ جلسه برای بررسی مواد و تبصره های این بودجه در کمیسیون های مختلف شورای اسلامی شهر با محوریت تحقق ۱۰ ماهه بودجه شهرداری در سال جاری، تحقق ۹ ماهه بودجه شهرداری در سال جاری و سه ماه پایانی سال قبل و همچنین محوریت برنامه پنج ساله مدیریت شهری برگزار شد و منابع و مصارف به شکل واقعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم همچنین اذعان کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده حدود ۳۴۲۰ میلیارد تومان بود که پس از جرح و تعدیل های لازم، بودجه ۳۰۶۲ میلیارد تومانی یعنی حدود ۱۰ درصد کمتر از بودجه پیشنهادی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

وی افزود: منابع داخلی شامل عوارض، مالیات و بخشی از کمک های دولتی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد منابع این بودجه را شامل می شود که در حدود ۱۲۷۰ میلیارد تومان خواهد بود، ضمن آن که منابع غیرنقدی بودجه نیز که از فروش املاک و برخی سرمایه گذاری ها به دست می آید، ۸۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ۹۵۰ میلیارد تومان دیگر منابع بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم را از محل منابع خارج از منابع داخلی شامل تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و اوراق خزانه بابت بازپرداخت دیون دولت به شهرداری دانست و گفت: البته گفته می شود که این مبحث از بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حذف شده است که جای پیگیری و تأمل دارد.

اخوان با اشاره به تلاش حداکثری اعضای شورای اسلامی شهر برای عدم وجود شکاف جدی بین پیش بینی ها و تحقق های بودجه ای شهرداری یادآور شد: افزایش حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصارف در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم، امری اجتناب ناپذیر است، ضمن آن که بر اساس پیش بینی ها، حدود ۸۷۰ میلیارد تومان از مصارف بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم برای بودجه جاری، حدود ۱۹۵۰ میلیارد تومان برای بودجه عمرانی و حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز برای بازپرداخت اوراق مشارکت و تسویه بدهی شهرداری به سیستم بانکی هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به این که روزانه حداقل یک میلیارد تومان برای نگهداری شهر هزینه می شود، همیاری حداکثری مردم و مسؤولان را در امر مدیریت شهری و تعامل و تفاهم را در این مسئله خواستار شد.