مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هجدهم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۸۱۴۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹موضوع اخذ مجوز خرید قیر به مبلغ ۴٠٠ میلیارد ریال ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری تشکیل گردید مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم از طریق انجام مناقصه و با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۸۱۴۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹موضوع اخذ مجوز نرخ پیشنهادی کرایه انواع خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری برای سال ١۴٠٠ سازمان تاکسیرانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری تشکیل گردید مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به پیوست ده برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید ومقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۷۰۰۵۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹موضوع اخذ مجوز ۴۵درصد کاهش عوارض و پرداخت نقدی مابقی عوارض صدور پروانه ساخت پلاک ثبتی ٢٧٣ اصلی بابت بیمارستان تخصصی و فوق نخصصی نور متعلق به موسسه فرهنگی آیت الله سیستانی (مدظله العالی)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری تشکیل گردید مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح ۵۰درصد کاهش عوارض و پرداخت مابقی عوارض طی اقساط ۲۴ ماهه با اکثریت آرا به تصویب رسید ومقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٩ سازمان پایانه های مسافربری، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و عمران وحمل و نقل مطرح مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شصت و هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۱۰۱۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٩ سازمان فرهنگی ورزشی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و فرهنگی اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یکصدو ده میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ مثبوت به شماره ۶۳۸۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که درجلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری قم تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم از حیث منابع و مصارف به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۶۲۲/۳۰ریال (سی هزار و ششصدو بیست و دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال) و به پیوست یک نسخه کتابچه بودجه و نوزده تبصره ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.