مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هجدهم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/18مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 68140 مورخ 10/12/1399موضوع اخذ مجوز خريد قير به مبلغ ٤٠٠ ميليارد ريال ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 18/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن رضوان شهرداری تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم از طریق انجام مناقصه و با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لايحه شماره 68141 مورخ 10/12/1399موضوع اخذ مجوز نرخ پيشنهادي كرايه انواع خودروهاي فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهري براي سال ١٤٠٠ سازمان تاكسيراني، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 18/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن رضوان شهرداری تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به پیوست ده برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید ومقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- احتراماً عطف به لايحه شماره 70050 مورخ 18/12/1399موضوع اخذ مجوز ٤٥درصد كاهش عوارض و پرداخت نقدي مابقي عوارض صدور پروانه ساخت پلاك ثبتي ٢٧٣ اصلي بابت بيمارستان تخصصي و فوق نخصصي نور متعلق به موسسه فرهنگي آيت الله سيستاني (مدظله العالی)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 18/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن رضوان شهرداری تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح 50درصد کاهش عوارض و پرداخت مابقی عوارض طی اقساط 24 ماهه با اکثریت آرا به تصویب رسید ومقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- احتراماً عطف به لایحه شماره 62602 مورخ 13/11/1399 موضوع اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال ١٣٩٩ سازمان پايانه هاي مسافربري، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و عمران وحمل و نقل مطرح مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 18/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 67.800.000.000 ریال (شصت و هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- احتراماً عطف به لایحه شماره 61011 مورخ 07/11/1399 موضوع اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال ١٣٩٩ سازمان فرهنگي ورزشي، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و فرهنگی اجتماعی مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 18/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 110.000.000.000 ریال (یکصدو ده میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

6- با احترام عطف به لايحه شماره 62323 مورخ 12/11/1399 مثبوت به شماره 6389 مورخ 13/11/1399 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که درجلسات کميسيون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 18/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری قم تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1400 شهرداری قم از حيث منابع و مصارف به میزان 000/000/560/622/30ریال (سی هزار و ششصدو بیست و دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ريال) و به پیوست یک نسخه کتابچه بودجه و نوزده تبصره ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.