مطالبات معوق عوارض نوسازی شهرداری قم به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است
مطالبات معوق عوارض نوسازی شهرداری قم به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است
اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم با تصریح بر این که مطالبات معوق عوارض نوسازی شهرداری قم به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، ایجاد سازوکار لازم برای وصول این عوارض را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان که در نشست امروز شورای اسلامی شهر قم سخن می‌گفت با بیان این که تذکر‌های مختلف اعضای شورای اسلامی شهر و نظارت آن‌ها بر بودجه مدیریت شهری با هدف تحقق انضباط مالی مستمر بوده است خاطر نشان کرد: مقایسه بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های نظارتی از تحقق شفافیت بیشتر در این موضوع حکایت دارد.

وی سپس به گزارش حسابرسی بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم پرداخت و ادامه داد: این گزارش بیانگر حدود یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان درآمد در برابر حدود دو هزار و ۳۳ میلیارد تومان هزینه و در نتیجه کسری حدود ۴۰۳ میلیارد تومانی است که نمی‌تواند منطقی باشد، اما باید توجه داشت که سال ۱۳۹۸، سال آغاز تورم افسارگسیخته در کشور بویژه با افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم همچنین افزود: بررسی درآمد‌های شهرداری قم در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که سرفصل‌هایی مانند درآمد ارزش افزوده، پروانه ساختمانی، کمک‌های بلاعوض دولتی، فروش اموال غیرمنقول، تسهیلات بانکی و اوراق خزانه با کسری مواجه بوده اند، ضمن آن که عوارض نوسازی هم به عنوان درآمد پایدار شهرداری، با کسری مواجه بوده است.

وی با تصریح بر این که مطالبات معوق عوارض نوسازی شهرداری قم به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، ایجاد سازوکار لازم برای وصول این عوارض را خواستار شد.

اخوان درباره هزینه کرد‌های شهرداری قم در سال ۱۳۹۸ نیز بیان داشت: از حدود ۲ هزار و ۳۳ میلیارد تومان هزینه، ۴۵۰ میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری و یک هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان نیز به هزینه‌های عمرانی اختصاص داشته، ضمن آن که بخشی از این هزینه‌ها بر اساس اصلاحیه و متمم‌های بودجه‌ای انجام شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به این که در ۹ برنامه عمرانی سال ۱۳۹۸ شهرداری قم، ۸۴ درصد تحقق مشاهده می‌شود اذعان کرد: گزارش‌های حسابرسی، صورت‌های مالی و تذکر‌های داده شده در این باره، مورد توجه است و آن را با مدیران مناطق شهرداری و سازمان‌های تابعه نیز در میان گذاشته‌ایم تا روند اصلاحی در تهیه بودجه سنواتی تداوم پیدا کند.

وی گفت: یکی دیگر از ردیف‌های گزارش حسابرسی بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم به دارایی‌های غیرجاری و جاری اشاره دارد که این اعداد به ترتیب ۱۹۰۰ و ۱۸۰۰ میلیارد تومان است و البته بدهی‌های شهرداری هم در این گزارش حسابرسی، مجموع این دو عدد یعنی ۳۷۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.

اخوان در عین حال یادآور شد: تذکر‌های مطرح شده در گزارش حسابرسی بودجه شهرداری مورد توجه مسؤولان مدیریت شهری قرار دارد تا بودجه‌ها با حداکثر دقت و در عین حال شفافیت و انضباط مالی تهیه و تدوین شود.