نمای رومی با اقلیم قم ناسازگار است/ مقابله با ساخت نمای رومی در قم
نمای رومی با اقلیم قم ناسازگار است/ مقابله با ساخت نمای رومی در قم
جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: نماهای رومی ناهمگونی و عدم تجانس منظر شهری را در پی دارند و به دلیل عدم تناسب با اقلیم و شرایط آبوهوایی ایران مقاومتی کم در برابر کوچکترین لغزشهای زمینی دارند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبدالله جلالی اظهار داشت: در حقیقت نماهای مطلوب تابع شرایط خاص و شاخصهایی است که شرایط فرهنگی، آب و هوایی و اقلیمی از جمله آنها هستند، در کنار این موضوع مسئله اعتقادات و شرایط مذهبی حاکم بر جامعه هم بسیار با اهمیت است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: در بحث نماهای ساختمان در حال حاضر مخصوصا در شهر مقدس قم چالشها و مسائل زیادی وجود دارد از جمله آنکه بیشتر به سمت مسائل ظاهری افراد سوق داده می‌شوند و خیلی به ماهیت و بطن پروژه توجه نمی‌شود.

جلالی خاطرنشان کرد: علت این ظاهربینی این است که بعضا یک نگاه مادی و سودجویی در علاقه و استفاده از نمای رومی به دلیل جذب مشتری در آن نهفته است و درواقع با این نگاه حرمتشکنی می‌شود و اقداماتی مخالف با فرهنگ و اعتقادات جامعه صورت می‌گیرد.

وی درخصوص چالشهای موجود در طراحی نمای شهری عنوان کرد: اشکالی که در رابطه با نمای رومی وجود دارد، ناهمگونی و عدم تجانس مشهود داخل شهر است که جلوه خوبی ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: چالش دیگر این است که یک مدل مشخص و متناسب با فرهنگ، اعتقادات و اقلیم آب و هوایی استان برای طراحی نماها وجود.

جلالی افزود: در نهایت، استفاده از سبک رومی باعث می‌شود هرکس متناسب با علاقه شخصی و فارغ از فاکتورهای شهرسازی عمل کند و نمای ایرانی مورد توجه قرار نمی‌‎گیرد، لذا نبود مدلی متناسب با فرهنگ ایرانی افراد را ترغیب برای استفاده از این سبک معماری می‌کند.

وی درخصوص انتظارات نهاد شورای شهر از شهروندان تصریح کرد: شهروندان و مالکان نباید به ظاهر توجه کنند و سعی کنند از مصالح در دست و بومی و مقاوم استفاده کنند، ازین رو اساسا سازندگان مسکن و مردم قبل از شروع پروژه به طراحی نمای ساختمانی هم توجه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: معمولا بعد از ساخت نمای داخل به دنبال پیگیری نمای بیرونی می‌روند که این معضل بزرگی است و در اولویت قرار دادن طراحی نمای بیرونی بر درونی را می‌طلبد.

جلالی ادامه داد: هم طراحان و هم سازندگان بنا نقش بسیار مهم و پررنگی در جایگاه خود دارند و رسالت فنی و تخصصی و علمی آنها باید تمام قد در اختیار جامعه و فرهنگ جامعه باشد نه اقدامات تقلیدی و لذا در راستای طراحی نمای مطلوب باید نگاه فرهنگی اولویت بر نگاه درآمدزایی استفاده کنند.

وی بیان کرد: باید از نماهایی که مقاوم و اثرگذار باشد استفاده شود چرا که نما بیانگر فرهنگ جامعه است، ازین رو باید پیامی روشن داشته و در آینده هم ماندگار باشد و معماران نیز وقت بیشتری را برای نمای خوب و زیبا و ماندنی و فاخر قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم پیامد سبک غربی را دستخوش زوال شدن هویت شهر برشمرد و افزود: این نماها بخاطر عدم مقاومت باعث هدر رفتن منابع می‌شود، چراکه نوع اقلیم و آب و هوا در ماندگاری بنا بسیار موثر است، لذا اصولا تقلید کار زیبندهای نیست.

جلالی ادامه داد: اینکه ما فرهنگ خودمان را در حوزه نما و ساختمانسازی کنار بگذاریم، ظلمی آشکار است و استفاده از سبک رومی اصالت شهرنشینی را دستخوش تغییر فرار می‌دهد و آن را متحول می‌کند.

وی درخصوص وظایف و اختیارات شورای شهری قلمداد کرد: به طور کلی شورای اسلامی شهر با هرگونه نمای رومی و ساختمان غیرمتعارف اساسا مخالف است، تلاشهای شورا نیز باعث تشکیل جلسات متعدد با مسئولین حوزه نظام مهندسی بوده که هشدارهای لازم را به مهندسین و طراحان و معماران در زمینه جلوگیری از استفاده نمای رومی بدهند، چراکه پایه اولیه این جریان شامل آنها و درواقع عامل مشوقی هستند برای سازندگان و مردم تا آنهارا توجیه و مدیریت کنند و فرهنگ ایرانی اسلامی را ترویج دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: سال قبل همایشی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری درخصوص طرحهای جایگزین متناسب با شرایط قم توسط مهندسین برگزار شد تا مهندسین این حوزه مورد تشویق واقع شوند که البته جای کار دارد تا بتوانیم طرحهای جایگزین مطلوب و متناسب با نظر مردم داشتهباشیم.

جلالی درخصوص سطح اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری در اصلاح ساختار نما، بیان کرد: مسئولین باید به محض اینکه متوجه شدند نمای رومی کار می‌شود جلوی کار را بگیرند که البته در این زمینه با کمیسیون ماده ۵ هم مذاکره شده، لذا اگر کسانی تمکین نکردند حتی اجازه تخریب ساختمان نیز صادر شود و انتظار می‌رود که این کمیسیون و کمیسیون ماده ۱۰۰ هم ورود کند و با متخلف برخورد قاطعانهای شود.

وی افزود: فعالیت کارگروه سیما و منظرشهری باحضور جمعی از متخصصین شهرداری، استانداری و اداره راه و شهرسازی در این زمینه بسیار موثرخواهد بود که البته خوشبختانه روند رو به کاهشی برای استفاده از سبک رومی وجود داشته و امیدواریم از این پس به اصالت تاریخی خود مان بازگردیم و ساختمانسازی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی رواج دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در پایان گفت: قم یک شهر کاملا مذهبی است و باید الگوی سایر شهرها باشد، از طرفی هم انتظارات و منوبات مقام معظم رهبری باید حتما لحاظ شود چراکه نگاه ویژهای به قم دارند و باید مطابق فرهنگ ایرانی اسلامی رشد کند، از طرف دیگر مجموعه حوزه شهرسازی شهرداریها نیز باید فعالتر و حساستر باشند، حتی تمهیداتی بیندیشند که کسانی که پروانه از شهرداری اخذ می‌کنند متعهد شوند که نمای ساختمانی مورد تایید شهرداری باشد و درصورت تخلف پایان کار صادر نکنند تا نتیجه بهتری را شاهد باشیم و با این پدیده ناخوشایند دست به گریبان نشویم.