تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ سازمان پایانه‌های شهرداری
تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ سازمان پایانه‌های شهرداری
یکصد و هشتاد و نهمین نشست رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم با ارائه چند استفساریه و همچنین تصویب چند لایحه اخذ مجوز از جمله بودجه پیشنهادی سال 1400 سازمان پایانه‌های شهرداری قم همراه بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در این نشست که صبح امروز در ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر برگزار شد لایحه اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه های شهرداری قم به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از حیث وصولی و درآمدی به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

همچنین لایحه اخذ مجوز طرح احداث سطوح سبز با مشوّق‌های بیشتر نیز در نشست امروز مورد تأیید اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت، البته این طرح مدتی قبل در نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده بود، اما امروز با ارائه مشوّق‌های تکمیلی برای تأثیرگذاری بیشتر آن در حوزه پسماند و پساب به تأیید مجدد اعضای شورای اسلامی شهر رسید و تصویب شد.

اعضای این شورا همچنین در نشست امروز خود با لایحه اخذ مجوز إعمال مساعدت در کاهش عوارض قطع اشجار درباره یکی از شهروندان نیز موافقت کردند.