مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱400/01/08مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 61013 مورخ 07/11/1399موضوع اخذ مجوز تعرفه بهاي خدمات سال١٤٠٠ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون فرهنگی و اجتماعی مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمي و علني روز یکشنبه مورخ 08/01/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست شش برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید ومقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.