مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۱۰۱۳ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۹موضوع اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال١۴٠٠ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست شش برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید ومقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.