معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مجید اخوان
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مجید اخوان
.

نام: مجید
نام خانوادگی: اخوان
آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:

سوابق مدیریتی و اجرایی: