معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ محسن محرری
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ محسن محرری
.

نام :محسن
نام خانوادگی : محرری
عضو شورای اسلامی شهر قم

مدرک تحصیلی :
لیسانس پزوهش گری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت دولتی با گرایش برنامه ریزی نیروی انسانی
سوابق:
معاون هماهنگی و امور زائرین استانداری قم
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم
معاون اداری ملی و قائم مقام شهرداری قم
مدیر عامل موسسه املاک و امور سرمایه گذاری مسجد مقدس جمکران
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان قم
مدیر اموزش و پژوهش جهاد نصر کشور
مدیر عامل شرکت جهاد نصر استان قم
مدیر آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی جهاد سازندگی استان قم