مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو نودم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۲۸۸۱ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ موضوع اخذ مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نودمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد در نتیجه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم از حیث تحقق درآمدها و منابع تامین اعتبار با رقم وصولی قطعی ۱۶٫۲۹۵٫۸۷۰٫۴۲۴٫۳۰۶ ریال (شانزده هزار و دویست و نود و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و سیصد و شش ریال)و از حیث هزینه‌های قطعی جاری و عمرانی به مبلغ ۲۰٫۳۲۹٫۲۰۷٫۴۲۵٫۷۷۳ ریال (بیست هزار و سیصد و بیست و نه میلیارد و دویست و هفت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و سه ریال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم ممهور به مهر شورا و با لحاظ تذکرات ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- با احترام عطف به لایحه شماره ۴۳۷۹ مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ موضوع اخذ مجوز نامگذاری ١۴ مورد اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امورزائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست یک برگ ممهور به مهر شورا مستند به بند ۲۴ ماده۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- با احترام عطف به لایحه شماره ۴۱۴۸ مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ موضوع اخذ مجوز اعمال ماده ٩ نحوه خرید و تملک در اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی ( طرح بازگشایی و احداث رمپ و لوپ شمال شرقی پروژه تقاطع شهدای روحانیت؛( ردیف اعتباری ۲۶۱۰۲۰ با عنوان تملک املاک شهدای روحانیت و بلوار امام رضا(ع)) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با اخذ مجوز از وزیر محترم کشور و با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- با احترام عطف به لایحه شماره ۲۵۴۱ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ موضوع اخذ مجوز نحوه دریافت عوارض سال ١٣٩٩ مشاغل مندرج در جدول شماره ۴ تعرفه مصوب (مشاغل گردشگری)(موضوع ارائه بسته حمایتی به شهروندان درخصوص مبارزه با شیوع بیماری ویروس کرونا) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه مقرر شد مهمانپذیرها در سال ۱۳۹۹ از پرداخت عوارض موصوف معاف بوده و عوارض سال ۱۳۹۹ سایر مشاغل مندرج در جدول شماره ۴ تعرفه مصوب (مشاغل گردشگری) بصورت ۳ ماهه دریافت شود به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد

۵- با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ مثبوت به شماره ۱۴۳ مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ موضوع بودجه سال١۴٠٠ سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۳۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(سیصدو نود و دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) به پیوست کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۶۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩٩ سازمان آتش نشانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه متمم بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶۹۵٫۸۶۴٫۰۵۰٫۰۰۰ریال(ششصدو نود و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون و پنجاه هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.