مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو نودم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰2/06مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 42881 مورخ 11/08/1399 موضوع اخذ مصوبه تفريغ بودجه سال 1398 شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نودمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد در نتيجه تفريغ بودجه سال 1398 شهرداری قم از حیث تحقق درآمدها و منابع تامین اعتبار با رقم وصولی قطعی 16.295.870.424.306 ريال (شانزده هزار و دویست و نود و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و سیصد و شش ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی جاری و عمرانی به مبلغ 20.329.207.425.773 ريال (بیست هزار و سیصد و بیست و نه میلیارد و دویست و هفت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و سه ريال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری قم ممهور به مهر شورا و با لحاظ تذکرات ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- با احترام عطف به لايحه شماره 4379 مورخ 31/01/1400 موضوع اخذ مجوز نامگذاري ١٤ مورد اسامي پيشنهادي جهت نامگذاري شوارع و معابر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون خدمات شهری و امورزائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نودمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست یک برگ ممهور به مهر شورا مستند به بند 24 ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- با احترام عطف به لايحه شماره 4148 مورخ 31/01/1400 موضوع اخذ مجوز اعمال ماده ٩ نحوه خريد و تملك در اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي ( طرح بازگشايي و احداث رمپ و لوپ شمال شرقي پروژه تقاطع شهداي روحانيت؛( ردیف اعتباری 261020 با عنوان تملک املاک شهدای روحانیت و بلوار امام رضا(ع)) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون حقوقی و نظارت مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نودمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با اخذ مجوز از وزیر محترم کشور و با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- با احترام عطف به لايحه شماره 2541 مورخ 22/01/1400 موضوع اخذ مجوز نحوه دريافت عوارض سال ١٣٩٩ مشاغل مندرج در جدول شماره ٤ تعرفه مصوب (مشاغل گردشگري)(موضوع ارائه بسته حمايتي به شهروندان درخصوص مبارزه با شيوع بيماري ويروس كرونا) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نودمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه مقرر شد مهمانپذیرها در سال 1399 از پرداخت عوارض موصوف معاف بوده و عوارض سال 1399 سایر مشاغل مندرج در جدول شماره 4 تعرفه مصوب (مشاغل گردشگری) بصورت 3 ماهه دریافت شود به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد

5- با احترام عطف به لايحه شماره 62323 مورخ 12/11/1399 مثبوت به شماره 143 مورخ 15/01/1400 موضوع بودجه سال١٤٠٠ سازمان بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نودمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1400 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 392.900.000.000 ریال(سیصدو نود و دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) به پیوست کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

6- با احترام عطف به لايحه شماره 62600 مورخ 13/11/1399 موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩٩ سازمان آتش نشاني، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نودمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه متمم بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 695.864.050.000ریال(ششصدو نود و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون و پنجاه هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.