مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- با احترام عطف به لایحه شماره ۳۶۷۱۴ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان زیباسازی،بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که درجلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۳۸٫۱۴۹٫۱۱۵٫۸۶۸ریال(سی و هشت میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و هشتصد و شصت و هشت ریال) و از حیث هزینه به میزان ۵۵٫۹۹۱٫۳۷۵٫۰۹۹ ریال (پنجاه و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و نود و نه ریال) به پیوست یک کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ مثبوت به شماره ۶۵۶۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٠ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که درجلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه بودجه سال۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۸۸۸٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ مثبوت به شماره ۶۳۹۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٠ سازمان کشتارگاه صنعتی قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که درجلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه بودجه شش ماهه سال۱۴۰۰ سازمان موصوف (تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰) از حیث وصولی و هزینه به میزان ۲۷٫۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(بیست و هفت میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.