تصویب ۵۸۷ میلیارد تومان برای انجام سه ساله فرآیند خدمات شهری قم
تصویب ۵۸۷ میلیارد تومان برای انجام سه ساله فرآیند خدمات شهری قم
اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با تصویب ۵۸۷ میلیارد تومان به عنوان انجام فرآیند معاملات خدمات شهری برای انعقاد قرارداد سه ساله در شهرداری قم موافقت کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، یکصد و نود و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم امروز در ساختمان شهید باکری این شورا برگزار شد و با مصوباتی مانند لایحه اخذ مجوّز اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری منطقه یک قم و همچنین اصلاحیه تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ شهرداری همراه بود.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر قم در این نشست به لایحه اخذ مجوز عوارض صدور پروانه ساخت مرکز جامع خدمات سلامت شهید آوینی در منطقه شهرک قدس قم به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نقد و مابقی تهاتر با اسناد خزانه رأی مثبت دادند.

در عین حال لایحه اخذ مجوز انجام فرآیند معاملات خدمات شهری برای انعقاد قرارداد سه ساله نیز در نشست امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اعتباری معادل ۵۸۷ میلیارد تومان به تأیید اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

در این باره رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر در سخنانی گفت: قیمت پایه رفت و روب به ازای هر مترمربع در این قرارداد از ۷ هزار تا ۳۵ هزار تومان بر اساس وضعیت هر منطقه از نظر شاخص تراکم و مانند آن در نظر گرفته شده است.

مجید اخوان ادامه داد: یکی از وظایف خدمات شهری جمع آوری پسماند است که این مقدار در حال حاضر عدد ۶۳۷ تُن را نشان می دهد.

وی افزود: حفظ کیفیت فعلی خدمات شهری ایجاب می کند برخی حداقل ها اجرایی شود و از این رو شاید صرفه جویی بیشتر امکان پذیر نباشد.

همچنین رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم نیز در این باره بیان داشت: یکی از مهم ترین اهداف در مدیریت شهری، حفظ نظافت محیط شهر است که نباید خدشه ای به آن وارد شود.

سیدمجتبی سبحانی ثابت اضافه کرد: البته تلاش معاونت خدمات شهری شهرداری قم در این سال ها برای تحقق نظافت محیط شهری در عین صرفه جویی و با افزایش کیفیت ها بوده است که باید از آنان تقدیر کرد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت شهروندان در موضوع مدیریت پسماند تصریح کرد: متأسفانه هنوز برخی از شهروندان در غیر ساعت اعلام شده، اقدام به خارج کردن پسماند از منزل می کنند، در حالی که حداقل برای سلامتی خود و سایر مردم باید نسبت به این مسئله اهتمام جدی داشته باشند.

و اما نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این باره و با بیان این که قم در حوزه خدمات شهری و نظافت وضعیت خوبی دارد یادآور شد: فرهنگسازی در این عرصه یک ضرورت است، چراکه اگر به این سمت حرکت نکنیم، شاید روزی مجبور باشیم تمام هزینه های مدیریت شهری را به خدمات شهری اختصاص دهیم که این امر قطعا نقطه مطلوب نیست.

حسن بختیاری تصریح کرد: بنابراین تردیدی نیست که در این موضوع باید از روش های مختلف به سمت ایجاد ترمز در هزینه های خدمات شهری حرکت کنیم تا آینده خوبی در انتظار مدیریت شهری و توسعه شهر باشد.

زین العابدین قراچورلو هم به عنوان عضو دیگر شورای اسلامی شهر به وظیفه اجتماعی مدیریت شهری در این موضوع توجه داد و اذعان کرد: خدمات رسانی کارگران زحمتکش خدمات شهری نباید بنیاد خانواده آنان را در خطر قرار دهد.

وی افزود: متأسفانه این وظیفه اجتماعی در موضوع خدمات شهری مغفول مانده است و از این رو کاملا ضروری است که به این امر توجه ویژه ای شود.

رئیس شورای اسلامی شهر نیز در ادامه این نشست و این موضوع با تقدیر از زحمات زحمتکشان حوزه خدمات شهری بیان داشت: باید شهروندان را در نظافت شهری سهیم کرد، ضمن آن که فرهنگسازی برای کاهش تولید پسماند نیز یک ضرورت حتمی است و باید دنبال شود.

عبدالله جلالی سپس به اهمیت مکانیزه کردن روش های رفت و روب و جمع آوری پسماند بویژه برای کاهش هزینه ها اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در این مکانیزه سازی قطعا برای آینده مفید است و باید در دستور کار باشد.

وی همچنین از پیمانکاران این عرصه خواست تا خدای ناکرده اجحافی در حق کارگران نداشته باشند و البته اذعان کرد: نظارت در این زمینه بر عملکرد پیمانکاران حوزه خدمات شهری هم لازم و ضروری است و باید انجام شود.

در پایان بررسی این موضوع، محسن محرری به عنوان عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز از اقدام معاونت خدمات شهری شهرداری قم در تحقق روزآمدسازی پرداخت حقوق و مزایا و همچنین بیمه کارگران خدمات شهری تقدیر کرد.