مصوبات جلسه یکصدو نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و نود و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سوم خرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو نود و سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰3/03مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- با احترام عطف به لايحه شماره 8603 مورخ 22/02/1400 موضوع اخذ مجوز تفويض اختيار انجام فرآيند معاملاتي خدمات شهري جهت انعقاد قرارداد سه ساله و اخذ ضمانت نامه پیمان های خدمات شهری به صورت سالیانه ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نود و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 03/03/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.