مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم خرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- با احترام عطف به لایحه شماره ۱۱۹۴۸ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰ موضوع اخذ مجوز اجرای تفاهم نامه منعقده به شماره ٢٣٠٩٨ / ١ مورخ ٢۶ / ٠٢ / ١۴٠٠ فی مابین شهرداری قم و پلیس راهور و فرماندهی انتظامی استان قم در راستای ماده ١٠٨ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و به پیوست چهار برگ ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- با احترام عطف به لایحه شماره ۱۱۷۸۵ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰ موضوع اخذ مجوز تعرفه فروش قمکارت با مبلغ پیشنهادی یکصد هزار ریال، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.