معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ زین العابدین قراچورلو
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ زین العابدین قراچورلو
.

نام : زین العابدین
نام خانوادگی : قراچورلو

تحصیلات:
کارشناس حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دانشجوی دکترای مدیریت (دانشگاه تهران)

تالیفات:
مدیریت شوراها و شهرداری ها در ایران
روش پژوهش در مدیریت مالی و حسابداری با رویکرد تدوین پایان نامه و رساله

مقالات علمی:

Effects of Personality Factors on Organizational Citizenship Behavior Among Nurses in Hospitals
تاثیر عوامل شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی میان پرستاران بیمارستان
Understanding the Formation process of empathy and compassion culture in education system
فهم فرآیند شکل گیری فرهنگ همدلی و همزبانی در سیستم آموزش

 

سوابق :
عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر قم
نایب رییس کمیسیون بودجه(شورای چهارم)
مشاور شهردار قم
مشاور شورای اسلامی شهر قم در دوره سوم
حسابرس سازمان میادین و فضای سبز
مدرس دانشگاه
مدیر درآمد مناطق ۶ و ۲
سابقه اجرایی در شهرداری ۱۴ سال
معاون اداری مالی سازمان میادین شهرداری قم