معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ علیرضا احمدی
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ علیرضا احمدی
.

نام : علیرضا
نام خانوادگی: احمدی

تحصیلات:

دانشجوی دکتری الهیات(فقه ومبانی حقوق)
کارشناسی ارشد الهیات (فقه ومبانی حقوق)
کارشناسی ارشد (برنامه ریزی امورفرهنگی )
کارشناسی (اقتصادصنعتی ) /کارشناسی(اقتصادبازرگانی) /کارشناسی (اقتصادپول وبانکداری)
کاردانی(علوم قرآن وحدیث)

سوابق:

نائب رییس شورای عالی استانها
نماینده استان قم درشورای عالی استانها عضوشورای اسلامی استان قم
عضوشورای اسلامی شهرستان قم
عضو شورای اسلامی شهر قم
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی استان قم
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرقم
عضوکمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرقم عضوکمیسیون حقوقی ونظارت شورا اسلامی شهرقم
مشاورمعاون وزیرارشاد(معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاداسلامی)
مشاورمرکزاسناد سازمان تبلیغات اسلامی
مشاور فرهنگی ورسانه ای موسسه آموزش عالی، علمی-کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری
مدرس دانشگاه (دانشگاه علمی کاربردی)
مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان تهران
عضو هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور
سخنگوی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور
رئیس کارگروه( تخصصی رسانه) اتحادیه موسسات قرآنی مردمی کشور
صاحب امتیازومدیرمسئول ماهنامه تخصصی (سراسری) قرآن و زندگی صاحب امتیاز ومدیرمسئول دوهفته نامه سراسری افق روشن
صاحب امتیاز ومدیرمسئول ماهنامه سراسری صبح روشن
صاحب امتیازومدیرمسئول هفته نامه آرام(استان قم)
مدیر مسئول انتشارات یوسف زهرا (سلام الله علیها)(قم) مدیر و موسس دبیرخانه هم اندیشی تولید ملی
حمایت از کار و سرمایه ایرانی
دبیر اجرایی طرح سراسری قیوم (۱)(ترویج و توسعه نذر فرهنگی و اجتماعی درسطح کشور)
مدیرپایگاه اطلاع رسانی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
مدیر عامل موسسه راهبردی قرآن و زندگی
نائب رئیس هیئت مدیره موسسه ندای ملکوت
مربی آموزش های عقیدتی سیاسی سازمان بسیج (قرآن ، عقاید و تاریخ اسلام)
فرمانده پایگاه بسیج
مدیر مسئول کانون فرهنگی قرآنی الزهرا (سلام الله علیها )از سال ۸۴ به مدت ۵ سال
عضو هیئت مدیره مجتمع فرهنگی آموزشی زینبیه به مدت ۳ سال
دبیر اجرایی ویژه نامه زمزمه خدمت سال ۸۶
سردبیر مجله قرآنی ندای ملکوت
کارشناس فرهنگی مذهبی برنامه های صداوسیما رادیو:( قرآن،سلامت،صدای آشنا،اقتصاد،فرهنگ،ورزش ،جوان و…) سیما:(شبکه ۲)