لزوم حمایت از توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدیریت پسماند
لزوم حمایت از توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدیریت پسماند
سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: تلاش خواهیم کرد تا در دوره‌ی جدید شورای اسلامی شهر نیز نسبت به مسائل فرهنگی و آموزشی اهتمام بیشتری داشته و این امر مورد توجه و اهتمام در مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید مجتبی سبحانی در جلسه شورای سازمان که در سالن جلسات شهرداری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اقدامات فرهنگی در زمینه مدیریت پسماند اظهار کرد: اقدامات مناسبی در حوزه فرهنگ شهروندی با مفاهیم مدیریت پسماند در حال انجام است که اثرگذار و مثمر ثمر بوده است.
وی با تقدیر از برنامه‌ها و اقدامات سازمان مدیریت پسماند اضافه کرد: با توجه به نیاز جامعه در خصوص ارائه آموزش‌های فرهنگ شهروندی و ارتقاء این فرهنگ در بین شهروندان، لازم است برنامه‌های این حوزه تقویت شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تهیه بسته‌های فرهنگی و آموزشی ویژه و کارشناسی شده در خصوص مباحث مختلف پسماند از جمله تفکیک از مبداء تصریح کرد: باید در جهت رفع نیازهای آموزشی شهروندان به سمت تهیه بسته‌های آموزشی تخصصی رفته و به تناسب سن و خواسته‌ی مخاطبان محصولات فرهنگی تولید شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد تا در دوره‌ی جدید شورای اسلامی شهر نیز نسبت به مسائل فرهنگی و آموزشی اهتمام بیشتری داشته و این امر مورد توجه و اهتمام در مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.