معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسن مالکی نژاد
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسن مالکی نژاد
.

نام :حسن
نام خانوادگی:مالکی نژاد

تحصیلات:
کارشناسی ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)
دانشجوی مقطع دکتری

سوابق:
معاونت آموزشی دبیرستان هدایتی
مدیریت پیش دانشگاهی هدایتی
مدیریت مجتمع آموزشی هدایتی
معاونت فرهنگی و تربیتی آموزش و پروش ناحیه یک
بزگزاری اردوهای راهیان نور از دانشگاه تهران و قم از سال ۱۳۷۲ تا کنون
همکاری در امور فرهنگی مرکز اسلامی هامبورگ آلمان از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۹۳ و همچنین مرکز وین
مدیریت کاروانهای حج عمره و مدیریت ثابت هتل های مکه و مدینه