معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مصطفی ملائی
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مصطفی ملائی
.

نام: مصطفی
نام خانوادگی: ملائی

تحصیلات:
دکترای مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(گرایش استراتژیک)M.B.A دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق:
معاونت برنامه ریزی مرکز سرمایه گذاری استانداری قم
مدیر امور حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی قم
مدیر اداره مطالعات راهبردی حوزه های علمیه سراسر کشور
مدیر مرکز رشد علوم انسانی استان قم
مسئول مالی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری “مدظله العالی”در دانشگاهها (معاونت اساتید)
دبیر شورای برنامه ریزی شهرستان بم
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
رئیس کارگروه فرهنگی –سیاسی سپاه استان قم
رئیس و عضو شورای پذیرش مرکز رشد و علوم انسانی قم
رئیس و عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قم (کمیته برنامه ریزی و مطالعات راهبردی)
عضو و نائب رئیس چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قم (کمیسیون فرهنگی-اجتماعی)
عضو هیات رئیسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قم
عضو و نائب رئیس چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قم (کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری)
عضو هیات رئیسه مجمع عالی بسیج استان قم
عضو شورای تعامل دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور
مشاور شورای عالی استان های کشور
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی