معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ محمود مسگری
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ محمود مسگری
.

نام: محمود
نام خانوادگی: مسگری

تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه پیام نور تهران

سوابق:
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم – دوره ششم
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای چهارم
عضو کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم
سخنگوی شورا
مدیر کل حوزه استاندار
معاونت گردشگری و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی استان قم
مدیریت بیمارستان شهید بهشتی قم
مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان قم