معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسین اسلامی
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسین اسلامی
.

نام :حسین
نام خانوادگی :اسلامی

تحصیلات:
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
تحصیلات در مقطع خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
عضو هئیت علمی دانشگاه و تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

سوابق:
دادستان ویژه روحانیت استان های کرمان و هرمزگان
عضو گروه مصاحبه دکتری در دانشگاه های کشور در سال ۱۳۹۵
عضو گروه اختیار و امتحان جامع حقوقی مرکز گزینش قضات
احراز رتبه ی ممتاز (اول) کار آموزی قضایی کشور
عضو کمیسیون های ماده صد و نماینده دادگستری قم در هیات های حل اختلاف مالیاتی
عضو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در دوره سوم