معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسین صابری
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ حسین صابری
.

نام : حسین
نام خانوادگی: صابری خورگو

تحصیلات:
کارشناس حسابداری
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشجوی دکتری حقوق

سوابق:
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم – دوره ششم
معاون مدیر کل بانک مسکن استان قم
معاون مالی و فن آوری مدیر کل بانک مسکن استان قزوین
مشاور رئیس شورای عالی استانهای کشور
مدیریت در بخش مسکن بیش از ۱۰ سال
بیش از دو دهه فعالیت درحوزه مالی و بانکی و مدرس مباحث بانکی و اعتباری
عضو شورای راهبردی برنامه و بودجه شورای عالی استانهای کشور
مشاور حوزه مالی و سرمایه گذاری سازمان ها و نهادها
رئیس اعتبارات بانک مسکن استان قم