خبرنگاران نقش مهمی در اعتلای جهان شهر تشیع و موفقیت مجموعه مدیریت شهری بر عهده دارند
خبرنگاران نقش مهمی در اعتلای جهان شهر تشیع و موفقیت مجموعه مدیریت شهری بر عهده دارند
ارتقای فرهنگ جامعه به ویژه فرهنگ شهروندی، مستلزم آگاهی و دانایی است و خبرنگاری پیشه ای مقدس است که موجبات رشد روز افزون و زیست متعالی شهروندان را با مطالبه گری فراهم می کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، شورای اسلامی شهر مقدس قم به مناسب ۱۷ مرداد ماه روز گرامیداشت مقام خبرنگار پیامی صادر کرد، متن پیام به شرح زیر است:

“قسم به قلم و آنچه می نویسد”

هفدهم مرداد ماه سالروز عروج خبرنگار شهید محمود صارمی و  روز پاسداشت مقام انسان‌های بزرگ اندیشی است  که در شرایط گوناگون و احوالات مختلف جامعه ، قلم و وجود خویش را وقف همنوعان خود می کنند.

تردیدی نیست که بیان صادقانه و عاری از جهت گیری و تبیین واقعیات های جامعه، رسالتی است که بر دوش هر خبرنگار و نویسنده خبر سنگینی نموده و در واقع ادای تعهد نسبت به  آنچه وظیفه دارند، می باشد.

ارتقای فرهنگ جامعه به ویژه فرهنگ شهروندی ، در سایۀ صداقت و آزاد اندیشی ، مستلزم آگاهی و دانایی است و خبرنگاری پیشه ای مقدس است که  ضمن حضور در لایه های مختلف شهر و زندگی در عمق جامعه، موجبات رشد روز افزون و زیست متعالی شهروندان را با مطالبه گری فراهم می کند.

و در این بین خبرنگاران شهرکریمه اهل بیت(س) ، همواره از شأن و منزلتی رفیع برخوردار هستند و نقش مهمی در اعتلای جهان شهر تشیع و موفقیت مجموعه مدیریت شهری بر عهده دارند.

شورای شهرمقدس قم در آغازین روزهای ماموریت خود ضمن عرض تبریک به جنابعالی و جامعه بزرگ و فرهیخته رسانه، امید آن دارد تا با همراهی شما عزیزان در خدمت به مجاوران و زائران عش آل محمد(ص) موفق باشد.