لزوم استفاده از ظرفیت مساجد در راستای کاهش آسیب های اجتماعی
لزوم استفاده از ظرفیت مساجد در راستای کاهش آسیب های اجتماعی
آمره به اهمیت مسجد محوری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: این امکان وجود دارد تا برخی جلسات اعضای شورای شهر در راستای مسجد محوری در مساجد و محلات برگزار شده و از ظرفیت بسیج مردمی محلات در زمینه احصاء مشکلات و رفع دغدغه مندی شهروندان استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، معصومه آمره با اشاره به این که اهتمام در زمینه کاهش و رفع آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین اولویت های شورای اسلامی شهر قم در ششمین دوره فعالیت خویش است، اظهار داشت: ما باید از ظرفیت مساجد و پایگاه های بسیج به عنوان بازوان مهم مدیریت شهری در راستای رفع معضلات فرهنگی، اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنیم و بتوانیم به معنای واقعی شعار “هر محله یک مسجد، محور مدیریت محله” را عملیاتی نماییم.

وی به اهمیت مسجد محوری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: این امکان وجود دارد تا برخی جلسات اعضای شورای شهر در راستای مسجد محوری در مساجد و محلات برگزار شده و از ظرفیت بسیج مردمی محلات در زمینه احصاء مشکلات و رفع دغدغه مندی شهروندان استفاده شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم همچنین در ادامه با اشاره به نقش مهم رسانه ها در انعکاس مشکلات شهروندان گفت: رسانه ها به عنوان زبان گویا و پل ارتباطی بین شهروندان و مدیریت شهری می توانند نسبت به انعکاس مشکلات و دغدغه های شهروندان و کاهش آسیب های اجتماعی نقش بسزایی ایفاء کنند.

وی به اهمیت بحث نقد سازنده در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: نقدها و سؤالاتی که از سوی خبرنگاران و رسانه ها از مدیریت شهری مطرح می شود، در حقیقت انعکاس مطالباتی است که مردم، آن ها را با رسانه ها به عنوان امین خود مطرح می کنند که باید مدیریت شهری از آن استقبال کند.

عضو شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: رسانه‌ ها دارای توان و ظرفیت بسیار ویژه‌ای برای تحقق اهداف مدیریت شهری هستند و بر همین اساس،تعامل مناسب با اصحاب رسانه می‌تواند به هم‌افزایی توانمندی‌ها در حوزه مدیریت شهری بینجامد.

وی با اشاره به تعامل دو سویه اصحاب رسانه و مدیریت شهری ابراز داشت: موضوعات و مسائل مختلف و کمبودهایی که در شهر دیده می شود، اگر از سوی رسانه ها با نگاهی تیزبین و انتقاد درست انعکاس یابد، به طور حتم اثرگذار خواهد بود.

آمره در خاتمه گفت: برای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی و فرهنگی باید از توان و مشارکت مردم بهره بجوییم و در این میان رسانه ها به کمک بیایند تا با همفکری و تعامل و همچنین توجه به اصل مطالبه گری به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.