شناسایی محله های محروم و نوع محرومیت آن ها باید مورد توجه باشد
شناسایی محله های محروم و نوع محرومیت آن ها باید مورد توجه باشد
محسن محرری با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه منابع در مناطق شهری، اظهار داشت: اهمیت این نگاه و تشکیل این کمیته باید مورد توجه باشد، اما در عین حال لازم است تا شناسایی محله های محروم و نوع محرومیت آن ها در همه مناطق شهری در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، هفتمین نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با حضور شهردار، معاونان شهرداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در سالن جلسات این شورا برگزار شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف شهری، اظهار داشت: اهمیت این نگاه و تشکیل این کمیته باید مورد توجه باشد، اما در عین حال لازم است تا شناسایی محله های محروم و نوع محرومیت آن ها در همه مناطق شهری در دستور کار قرار گیرد.

محسن محرّری یادآور شد: قطعا تشکیل این کمیته سبب ایجاد حساسیت های لازم در فعالیت بخش ها و کمیسیون های تخصصی شهرداری و شورا خواهد شد و تأثیر لازم را در ردیف بودجه ها و اعتبارات خواهد گذاشت.