بازدید بانوان عضو  شورای اسلامی شهر قم و مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری قم از مراکز بهزیستی
بازدید بانوان عضو  شورای اسلامی شهر قم و مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری قم از مراکز بهزیستی
در این بازدید مقرر شد پیگیری های لازم جهت اشتغال و توانمندسازی زنان و دختران مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی و تخصیص فضاهای دیگری در سطح استان به منظور محل ملاقات اطفال طلاق، از طریق استانداری و شورای شهر صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، خانم ها نیازمند و آمره از اعضای شورای اسلامی شهر قم به همراه خانم دکتر صدیق مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری قم  از مراکز نگهداری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب بهزیستی، همچنین مرکز ملاقات اطفال طلاق بازدید کردند.
در جریان این بازدید که با حضورخانم علی شیری معاون امور اجتماعی بهزیستی انجام شد مدیر کل دفتر امور زنان و اعضای محترم شورای شهر ضمن آشنایی با خدمات بهزیستی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، زنان در معرض خشونت و خشونت دیده خانگی ، از مراکز قرنطینه ، بازپروری دختران ، خانه امن زنان و مرکز ملاقات اطفال طلاق بازدید کردند و با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان خواستار گسترش همکاریهای بهزیستی با استانداری و شورای شهر در خدمات رسانی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی بویژه گروه زنان و دختران شدند.
در جریان این بازدید همچنین مقرر شد پیگیری های لازم جهت اشتغال و توانمندسازی زنان و دختران مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی و تخصیص فضاهای دیگری در سطح استان به منظور محل ملاقات اطفال طلاق ، از طریق استانداری و شورای شهر صورت پذیرد.