هیچ پروژه مصوبی در شهر قم متوقف نیست/تلاش مدیریت شهری برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
هیچ پروژه مصوبی در شهر قم متوقف نیست/تلاش مدیریت شهری برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر علی‌رغم همه محدودیت‌های مالی در کشور، پروژه متوقفی از میان پروژه‌های مصوب نداریم و همگی در دست اقدام هستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در گفتگوی رادیویی، با اشاره به شکل‌گیری دوره ششم شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: این دوره متشکل از افراد با تجربه و چهره‌های جوان و دانشگاهی و متخصص است و این ترکیب مناسب باعث شده شورا بتواند در حوزه‌های مختلف تخصصی وارد شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه سعی شده در این دوره شورا از تجربه افراد متخصص دوره‌های گذشته استفاده شود، افزود: این دوره از چهره‌های جوان و متخصص برای اشراف بر مسائل قم و پیگیری پروژه‌ها و مشکلات در مسیر تحقق برنامه‌های مصوب شده قبل و فعلی بهره می‌گیرد.

وی در مورد پروژه‌های مهم شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ ابراز کرد: پروژه‌ها در چارچوب بودجه‌های مصوب دنبال می‌شود که در این راستا بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بر مبنای آن از ابتدای سال این پروژه‌ها را آغاز کردیم.

محرری عنوان کرد: برخی از پروژه‌ها در مرحله اتمام و برخی در اواسط کار قرار دارند که شورای اسلامی شهر طبق همین مصوبات در بودجه جدید، به رصد و پیگیری آن می‌پردازد و نظارت میدانی داشته تا مطابق برنامه و بودجه‌ها دنبال شود.

به گفته وی از دغدغه‌های مهم شورای جدید این بوده که مدیریت شهری پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانند و با توجه به شرایط خاصی که در بودجه داریم سیاست شورا این بوده که پرو‌ژه‌ای متوقف نشود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر علی‌رغم همه محدودیت‌های مالی در کشور، پروژه متوقفی از میان پروژه‌های مصوب نداریم و همگی در دست اقدام هستند.