تعیین مسیر حرکت مدیریت شهری در مرکز پژوهش های شورای شهر
تعیین مسیر حرکت مدیریت شهری در مرکز پژوهش های شورای شهر
دکتر دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر مقدس قم، راه اندازی مرکز پژوهش های این شورا را در راستای دخیل کردن نظر افراد و دستگاه های مختلف در روند تصمیم گیری ها و همچنین ترسیم افق های بلندمدت و تعیین مسیر حرکت شهر، مهم ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سیدمحمدحسین دهناد امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در دوره ششم شورای اسلامی شهر مقدس قم برای تشکیل مرکز پژوهش های این شورا بیان کرد: این اقدام با هدف افزایش پشتوانه علمی تصمیم گیری های شورا و استفاده بهینه از زمان برای بررسی مسائل صورت گرفته است.

وی افزود: قطعا دخیل کردن نظر افراد و دستگاه های مختلف در روند تصمیم گیری ها و در قالب فعالیت های این مرکز می تواند افق های بلندمدت و جدیدی در مسیر حرکت مطلوب مدیریت شهری ترسیم کند.

عضو جدید شورای اسلامی شهر قم در عین حال به برخی مأموریت های این مرکز توجه داد و خاطرنشان کرد: بررسی و ارزیابی گزارش های عملکرد شهرداری، بررسی کلیات و جزئیات لوایح، امکان سنجی پیشنهادهای ارائه شده به شورا، تعیین راه های کلی پیاده سازی یک رویکرد، بررسی تجربیات دیگر شهرها در موضوعات مختلف مدیریت شهری، ترسیم افق های بلندمدت و پیشنهاد سیاست های کلان و همچنین انجام پژوهش های پایه از جمله این مأموریت هاست که در دستور کار قرار می گیرد.

دهناد در ادامه تصریح کرد: تعریف همه این اهداف و مأموریت ها برای آن است که بهترین تصمیم ها در مدیریت شهری و از بین گزینه های مختلف موجود درباره یک موضوع اتخاذ و به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر در عین حال درباره ساختار این مرکز اظهار کرد: رئیس این مرکز تحت نظارت هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و با زیرمجموهای هایی مانند شورای پژوهشی مرکز در کنار ایده پردازی کارگروه های تخصصی و کارشناسان به فعالیت مشغول خواهند شد.

وی اضافه کرد: تلاش مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بر استفاده از نیروهای علمی و دانشگاهی، انعطاف در تعریف نوع پروژه و تعیین نوع قرارداد و همچنین سرعت در واگذاری پروژه ها و عدم انجام بوروکراسی های معمول در کنار هماهنگی ساختاری با کمیسیون های شورا خواهد بود.

دهناد درباره روند پیشنهادی انجام پژوهش ها در این مرکز نیز اذعان کرد: در مرحله اول، نیازهای پژوهشی مانند لوایح و گزارش های شهرداری، طرح های مرکز، پیشنهادهای ارائه شده به شورا، مشکلات سطح شهر و دیگر نیازهای شورای اسلامی شهر به این مرکز ارجاع خواهد شد تا کلیات آن ها در شورای پژوهشی مرکز با هدف تأیید یا عدم تأیید موارد و تعیین اولویت بندی پروژه ها بحث و بررسی شود.

وی ادامه داد: در ادامه نیز بررسی جزئیات پژوهش ها در کارگروه های تخصصی شامل تعریف دقیق مسئله، تعیین شرح خدمات و اشاره به ملاحظات خاص و همچنین انتخاب مشاور دارای صلاحیت از مسیر فراخوان به مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان و واگذاری به متخصصان مجرب و مورد اعتماد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عضو جدید شورای اسلامی شهر در عین حال ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این مرکز، نظارت بر تطابق پژوهش ها با شرح خدمات و همچنین نظارت بر جدول زمان بندی انجام پروژه ها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.