تحکیم بنیان خانواده از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم است
تحکیم بنیان خانواده از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم است
دکتر ملایی با تاکید بر جایگاه خانواده در مباحث دینی اظهار داشت: توجه به مبحث سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده از اولویت‌های کاری مهم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر می باشد، کمیته امور بانوان و خانواده با توجه به اینکه ماهیت فرهنگی، اجتماعی دارد باید در ذیل مباحث مربوط به کمیسیون فرهنگی تعریف شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی امروز در دهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری، با اشاره به طرح مطرح شده در صحن علنی شورا مبنی بر تشکیل کمیته امور بانوان و خانواده اظهار داشت: تحکیم بنیان خانواده و جایگاه این موضوع در مباحث دینی آن‌چنان زیاد است که نیازی به تفسیر و توضیح بیشتری ندارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: کمیته امور بانوان و خانواده با توجه به اینکه ماهیت فرهنگی، اجتماعی دارد باید در ذیل مباحث مربوط به کمیسیون فرهنگی تعریف شود، در زمینه ساختاری نیز این مهم ذیل برنامه های این کمیسیون می باشد.

دکتر ملایی با تاکید بر اینکه از نظر ساختاری نیز این کمیته باید ذیل یک کمیسیون نخصصی قرار گیرد و کمیسیون فرهنگی این مهم را در برنامه های آتی خود دارد، ادامه داد: شورای اسلامی شهر با همکاری نهادهای فرهنگی مانند سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم برای ارتقای سبک زندگی اسلامی و خانواده محور برنامه‌های متنوعی در طول سال برگزار خواهند کرد.

ملایی در ادامه با اشاره به هفتم مهرماه روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی ابراز کرد: سالانه تعداد زیادی از نیروهای آتش‌نشانی در طول عملیات‌های مختلف دچار آسیب می‌شوند یا گاهی جان خود را نیز از دست می‌دهند و باید راهکارهای قانونی برای مشمول امتیاز جانبازی و ایثارگری این افراد و برخی نیروهای عملیاتی دیگر شهرداری قم مورد بررسی قراررئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، توجه به مبحث سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده را از اولویت‌های کاری مهم این کمیسیون شورا دانست. بگیرد.