ساماندهی ‌و بهبود وضعیت روز بازارها، همچنان پیگیری خواهد شد
ساماندهی ‌و بهبود وضعیت روز بازارها، همچنان پیگیری خواهد شد
دکتر سبحانی اظهار داشت: یکی از دغدغه های شورای اسلامی شهر؛ ساماندهی و ‌بهبود وضعیت روز بازارها بوده و این موضوع از طریق مصوبات قانونی ‌پیگیری شده است؛ توجه به رعایت بافت منطقه ای، عدم ایجاد مشکلات برای ساکنین و توجه به توسعه زیر ساخت های لازم همیشه مورد توجه بوده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری؛ محیط زیست و امور زائرین شورای شهر اسلامی قم در گفتگو با هفته نامه پردیسان نوین با اشاره به اهمیت و مزیت فعالیت روزبازارها، گفت: روزبازارها از گذشته محلی برای فروش تولیدات خانگی ‌و صنایع دستی وجهت خرید محصولات برای اقشار کم درآمد بوده و اکثرا این مکان ها مورد بازدید وقت گذرانی مردم جذابیت خاصی بوده است و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان قم این روز بازارها سابقه زیادی درسطح استان داشته است.
وی افزود: از ظرفیت هایی که می توان برای روز بازارهاعنوان کرد فراهم شدن فرصت فعالیت برای افراد کم سرمایه و کم درآمد و ساماندهی مشاغل خانگی و زنان بی سر پرست و بد سرپرست و تحت پوشش سازمان بهزیستی وامثال آن می باشد.
وی ادامه داد: از گذشته یکی از دغدغه های شورای اسلامی شهر؛ ساماندهی و ‌بهبود وضعیت روز بازارها بوده و این موضوع از طریق مصوبات قانونی ‌پیگیری شده است؛ در خصوص زمین های مناسب که مشکلی برای اهالی محل به وجود نیاورد هم چنین برای تهیه پارکینگ مناسب، تسطیح، شن ریزی، سرویس بهداشتی و ‌سایر زیر ساخت های لازم اقداماتی در دست اقدام است.
سبحانی افزود: سازمان میادین شهرداری با همکاری مرکز بهداشت استان به صورت مستمر نسبت به بازدید دوره ای از روز بازارها درسطح مناطق هشت گانه نموده است واین امر با تدوین دستورالعمل های بهداشتی از قبیل حذف ماهی فروشان وپرنده فروشان؛ ‌عدم فروش مواد فلّه وفاسد شدنی و ‌فاقد استنادارد های لازم صورت پذیرفته است و همیشه نسبت به تشویق دست فروشان مواد غیر مجاز به تغییر کاربری اقدام نموده است؛ سازمان میادین شهرداری نه تنها درزمینه روز بازارها بلکه در سایر منصوبات سازمان با مرکز بهداشت استان همکاری و بازدید دوره ای دارد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری؛ محیط زیست و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به چالش ها و ظرفیت های موجود روزبازارها برای کلان شهر قم می گوید: یکی از بزرگ ترین چالش های روز بازارها مهاجرت روستا نشینان به شهر و گاهی ضرر به برخی از کسب وکار اصناف می باشد و ظرفیت روز بازارها را می توان ایجاد فرصت فعالیت برای افراد کم سرمایه وکم درآمد وساماندهی مشاغل خانگی؛ زنان بی سرپرست و بد سرپرست؛ تحت پوشش سازمان بهزیستی وامثال آن عنوان کرد.
گفتنی است؛ در قم ۹ بازار با نام روزبازار نیروگاه در تهرانی مقدم با ۱۷ سال سابقه که به شنبه بازار شهرت دارد و هم چنین یکشنبه بازار درشهر قائم در بلوار کبیری کوی ۱۷ خیابان شهید حیدریان با ۱۳ سال سابقه و مراحل پایانی ساماندهی،دوشنبه بازار در بلوار جمهوری وشهرک فاطمیه هرکدام به ترتییب ۹ و ۱۱ سال سابقه وسه شنبه بازار در پردیسان بلوار ابوطالب ویکی در بلوار همت و جمکران درب ورودی ۳ به عنوان شب بازار با سوابق ۸ سال و۱۴ و۲۲ سال و علاوه بر آن یک جهارشنبه بازار در بلوار یادگار امام با ۲۲ سال فعالیت وپنج شنبه بازار در ۱۵ خرداد با ۱۷ سال سابقه که نقل مکان داده و جمعه بازاری در پارکینگ بوستان وجمکران خیابان ظهور با ۲۲ و۱۲ سال فعالیت دارند.