راهکارهای قانونی برای مشمول امتیاز جانبازی و ایثارگری آتش نشانان قم پیگیری شود
راهکارهای قانونی برای مشمول امتیاز جانبازی و ایثارگری آتش نشانان قم پیگیری شود
دکتر ملایی اظهار داشت: سالانه تعداد زیادی از نیروهای آتش‌نشانی در طول عملیات‌های مختلف دچار آسیب می‌شوند یا گاهی جان خود را نیز از دست می‌دهند و باید راهکارهای قانونی برای مشمول امتیاز جانبازی و ایثارگری این افراد و برخی نیروهای عملیاتی دیگر شهرداری قم مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی با اشاره به هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی اظهار داشت: سالانه تعداد زیادی از نیروهای آتش‌نشانی در طول عملیات‌های مختلف دچار آسیب می‌شوند یا گاهی جان خود را نیز از دست می‌دهند و باید راهکارهای قانونی برای مشمول امتیاز جانبازی و ایثارگری این افراد و برخی نیروهای عملیاتی دیگر شهرداری قم مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، توجه به مبحث سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده را از اولویت‌های کاری مهم این کمیسیون شورا دانست و افزود: خانواده های مجاهدان شاغل در سازمان آتش نشانی به دلیل حضور افراد خانواده در عملیات های اجرایی دچار استرس و مشکلات روحی خاصی می شوند که باید برای این مهم نیز تدابیری از جمله برنامه های رفاهی و … دیده شود.

ملایی ادامه داد: مقوله ایمنی و ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه باید همسو با توسعه و ترویج فرهنگ توجه به ایمنی و پیشگیری مورد توجه باشد، با تغییر سبک زندگی شهر نشینی و توسعه شهری این مهم باید به عنوان یکی از دغدغه های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.