کمیسیون برنامه و بودجه نظارت دقیقی بر عملکرد شهرداری دارد
کمیسیون برنامه و بودجه نظارت دقیقی بر عملکرد شهرداری دارد
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: با توجه به شرایطی اقتصادی که طی شش ماه گذشته ایجاد شد اقتضائات کنترلی بودجه بیشتر شده و به اقتصاد مقاومتی در شهرداری تاکید کرده کرده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر قم ، مجید اخوان ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان این که سرانه فضای سبز در قم کم است، ابراز داشت: از میران بودجه عنوان شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه و تفویض تملک‌ها و سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه نظارت دقیقی بر عملکرد شهرداری دارد و اخیراً نیز بر تهیه صورت جامع درآمد هزینه شهرداری مبادرت کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: با توجه به شرایطی اقتصادی که طی شش ماه گذشته ایجاد شد اقتضائات کنترلی بودجه بیشتر شده و به اقتصاد مقاومتی در شهرداری تاکید کرده کرده‌ایم.

وی بیان کرد: هزینه تمام شده پروژه‌ها افزایش دو تا سه برابری داشته و از سویی درآمد شهرداری به دلیل محدود شدن ساخت و سازها کاهش یافته به طوری که در صدور پروانه ساختمانی سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

اخوان افزود: شورای اسلامی شهر قم زیر بار افزایش عوارض نرفت و فقط با افزایش ۱۰ درصدی عوارض و جرائم ماده ۱۰۰ موافقت کرد.