جلوگیری از موازی کاری‌های فرهنگی در قم با انتخاب رابطین فرهنگی در دستگاه‌ها
جلوگیری از موازی کاری‌های فرهنگی در قم با انتخاب رابطین فرهنگی در دستگاه‌ها
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم با اشاره به انتخاب نمایندگان رابط شورای شهر قم با دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی گفت: هدف از این اقدام جلوگیری از موازی کاری در فعالیت‌های فرهنگی توسط نهادهای دینی و فرهنگی در شهر مقدس قم است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مصطفی ملایی در دوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به اقدامات شهرداری قم در خصوص برگزاری برنامه‌های مختلف برای “روز قم” اظهار داشت: شهرداری قم در سومین سال از برگزاری روز قم، اقدامات بسیار زیادی در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به انتخاب نمایندگان رابط شورای شهر قم با دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی گفت: هدف از این اقدام جلوگیری از موازی کاری در فعالیت‌های فرهنگی توسط نهادهای دینی و فرهنگی در شهر مقدس قم است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم با تأکید بر اهمیت مسئله زنان و خانواده، ابراز داشت: اینکه کمیته بانوان و خانواده در ذیل هیئت‌رئیسه یا کمیسیون فرهنگی قرار بگیرد تفاوت چندانی ندارد و مهم اهدافی بوده که از آن انتظار می‌رود که بتواند عملیاتی نماید.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه منطقی این کمیته این است که در ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرد تا هر بار نیازی نباشد تا مصوبات آن به‌صورت مستقیم در جلسات علنی مطرح شود.