کمبود فضاهای آموزشی در پردیسان مشهود است
کمبود فضاهای آموزشی در پردیسان مشهود است
سبحانی اظهار داشت:مردم پردیسان با کمبود فضاهای آموزشی و دسترسی به آموزشگاه‌های مختلف مواجه هستند که در این زمینه فقر وجود دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر قم ، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر مقدس قم نیز ابراز داشت: مردم پردیسان با کمبود فضاهای آموزشی و دسترسی به آموزشگاه‌های مختلف مواجه هستند که در این زمینه فقر وجود دارد و باید تسهیلاتی برای آموزشگاه‌ها جهت ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی در نظر گرفت که تمدید گواهی فعالیت‌های این مراکز در کاربری‌های مسکونی قدم کوچکی برای آن‌ها است.

پس از بیان نظرات دیگر اعضای شورای اسلامی شهر قم، لایحه اخذ مجوز تمدید گواهی موقت سه ساله آموزشگاه‌ها در کاربری مسکونی در منطقه پردیسان موضوع ماده ۳۷ دفترچه تعرفه عوارض به رأی گذاشته شد که شورا با این لایحه موافقت کرد.