مصوبات جلسه هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
مصوبات جلسه هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
هفتیمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم شهریور ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه پنجم دوره ششم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰6/15مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- با احترام عطف به نامه شماره 40913 مورخ 06/06/1400 درخصوص مصوبه شماره 3267 مورخ 01/06/1400 موضوع ارائه خدمات درماني درمانگاه سيد الشهدا (ع) شهرداري قم به رانندگان تاكسي هاي درون شهري داراي پروانه تاكسيراني و اتوبوسراني به همراه خانواده ؛ با عنایت به بررسی های بعمل آمده در هفتمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 15/06/1400 شورای اسلامی شهر قم، مصوبه موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد: .4-1
” تمامی واحدهای درمانگاه سیدالشهدا(ع) اعم از پزشکان (عمومی و متخصص)، واحد تزریقات و … طرف قرارداد با درمانگاه بوده و از این بابت حقوق دریافت می نمایند؛ لذا کثرت مراجعه بیماران (به جهت مراجعه تاکسیرانان و خانواده ایشان به درمانگاه) تاثیری در افزایش حقوق ایشان نداشتهضمن اینکه تعدد مراجعین باعث افزایش درآمد درمانگاه نیز از محل فرانشیز می گردد؛ همچنین استفاده تاکسیرانان از خدمات درمانگاه هیچگونه تاثیری در سرفصل های بودجه و کدهای درآمدی شهرداری نداشته و بار مالی مضاعفی را متوجه شهرداری نخواهد کرد. “