مصوبات جلسه هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
مصوبات جلسه هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
هفتیمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم شهریور ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه پنجم دوره ششم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- با احترام عطف به نامه شماره ۴۰۹۱۳ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ درخصوص مصوبه شماره ۳۲۶۷ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۰ موضوع ارائه خدمات درمانی درمانگاه سید الشهدا (ع) شهرداری قم به رانندگان تاکسی های درون شهری دارای پروانه تاکسیرانی و اتوبوسرانی به همراه خانواده ؛ با عنایت به بررسی های بعمل آمده در هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم، مصوبه موصوف به شرح ذیل تبیین می گردد: .۴-۱
” تمامی واحدهای درمانگاه سیدالشهدا(ع) اعم از پزشکان (عمومی و متخصص)، واحد تزریقات و … طرف قرارداد با درمانگاه بوده و از این بابت حقوق دریافت می نمایند؛ لذا کثرت مراجعه بیماران (به جهت مراجعه تاکسیرانان و خانواده ایشان به درمانگاه) تاثیری در افزایش حقوق ایشان نداشتهضمن اینکه تعدد مراجعین باعث افزایش درآمد درمانگاه نیز از محل فرانشیز می گردد؛ همچنین استفاده تاکسیرانان از خدمات درمانگاه هیچگونه تاثیری در سرفصل های بودجه و کدهای درآمدی شهرداری نداشته و بار مالی مضاعفی را متوجه شهرداری نخواهد کرد. “