مصوبات جلسه سیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
مصوبات جلسه سیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
سیزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم آبان ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه پنجم دوره ششم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰8/10مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- با احترام؛ عطف به لایحه شماره 38610 مورخ 29/07/1400 موضوع اخذ مجوز کمک خريد سه دستگاه رايانه جهت فرمانداري قم بابت راه اندازي سامانه پايش مصوبات شورای اسلامي شهر و روستاهاي كشور، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در سیزدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 10/08/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به رأي گذاشته شد.در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.