لزوم بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، حوزه و دانشگاه برای رونق گردشگری در قم
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، حوزه و دانشگاه برای رونق گردشگری در قم
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه گردشگری و صنعت آن موتور پیشران رشد هر شهر و کشور است، بر بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، حوزه و دانشگاه برای رونق گردشگری در قم تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی با اشاره به اهمیت رونق گردشگری و تأثیرگذاری این صنعت در توسعه شهرها اظهار داشت: گردشگری می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری در بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه آن داشته و برای شهر ارزش‌آفرینی کند.

وی با بیان اینکه در مدیریت شهری باید بین مجموعه‌های مختلف بخش خصوصی داخل شهر قم و مجموعه‌هایی ازجمله دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف ارتباطات توسعه و گردشگری را فعال کنیم گفت: همچنین می‌توان از ظرفیت مراکز حوزوی ازجمله جامعه المصطفی بهره گرفته و ظرفیت آنان را پای‌کار بیاوریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در موضوع گردشگری باید گفتمان سازی و جریان سازی نسبت به اهمیت و ضرورت گردشگری را داشته باشیم و در این راستا برنامه‌های ترویجی، تکریمی و تبلیغی را دنبال کنیم؛ همچنین تهیه بسته‌های فرهنگی و خبری نیز در این زمینه ضرورت دارد.