نظام محله محوری؛ مؤثرترین و پایدارترین برنامه مدیریت شهری است
نظام محله محوری؛ مؤثرترین و پایدارترین برنامه مدیریت شهری است
مهندس آمره عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: تغییر نگاه بودجه‌ای و توزیع عادلانه یکی از مطالبات مردمی از مدیریت شهری است و نظام‌مند نمودن این مهم می‌تواند اثرگذاری و نمود مثبتی ایجاد نماید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، معصومه آمره با اشاره به آغاز فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قم اظهار داشت: با توجه به آغاز این فرآیند ضروری بوده تا سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی سال آینده بر اساس خواست و مطالبات اصلی مردم در محلات باشد.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: نتیجه بودجه محله محور، توزیع عادلانه خدمات و امکانات خواهد بود و می‌تواند رضایتمندی بیشتر شهروندان را در سال آینده همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مرکز محلات می‌تواند محرک توسعه و ارائه خدمات باشد، ادامه داد: تغییر نگاه بودجه‌ای و توزیع عادلانه یکی از مطالبات مردمی از مدیریت شهری است و نظام‌مند نمودن این مهم می‌تواند اثرگذاری و نمود مثبتی ایجاد نماید.