نهضت ساخت پارکینگ در قم ادامه دارد/بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر
نهضت ساخت پارکینگ در قم ادامه دارد/بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر
مسگری از ادامه اجرای طرح نهضت ساخت پارکینگ در شهر قم خبر داد و گفت: شورای اسلامی شهر ساخت پارکینگ را در سال ۱۴۰۰ در برنامه خود قرار داده و برای سال آینده نیز قطعاً نهضت ساخت پارکینگ دنبال می‌شود تا به مرحله خوبی از ساخت پارکینگ برسیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، محمود مسگری با اشاره به اهمیت توسعه پارکینگ در شهر قم، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر در موضوع ساخت پارکینگ مصوبه‌ای داشته که درآمدهایی که از حذف پارکینگ و یا تخلف‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ در موضوع پارکینگ‌ها بوده در حسابی مسدود شود و تنها در حوزه ساخت پارکینگ‌های عمومی استفاده شود.

به گفته وی، در حال حاضر نیز نقاطی شناسایی‌شده و سیاست شورای اسلامی شهر این است که نقاطی در هسته مرکزی شهر شناسایی و با رویکردهای سرمایه‌گذاری از سرمایه بخش خصوصی برای ساخت پارکینگ استفاده شود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه باید مشوق‌هایی برای بخش خصوصی در ساخت پارکینگ در نظر گرفته شود و اعتباری که در اختیار شهرداری بوده در بخش تملک استفاده شود ابراز کرد: باید به دنبال ساخت پارکینگ‌های مدرن باشیم و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.

مسگری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر ساخت پارکینگ را در سال ۱۴۰۰ در برنامه خود قرار داده و برای سال آینده نیز قطعاً نهضت ساخت پارکینگ دنبال می‌شود تا به مرحله خوبی از ساخت پارکینگ برسیم.