اهتمام شهرداری قم در ترویج فرهنگ نماز قابل تقدیر است
اهتمام شهرداری قم در ترویج فرهنگ نماز قابل تقدیر است
دکتر ملایی با اشاره به اینکه شهرداری قم در عرصه نماز فعالیت بسیار زیادی داشته اظهار داشت: در شهرداری قم کمیته حمایت از مساجد فعال بوده و اقدامات متفاوتی ازجمله اجرای دیوارنگاری‌ها، فضاسازی‌ها، المان‌های نماز و … اتفاق افتاده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی صبح دوشنبه در هجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: اهتمام شهرداری قم در ترویج فرهنگ نماز جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری قم در عرصه نماز فعالیت بسیار زیادی داشته اظهار داشت: در شهرداری قم کمیته حمایت از مساجد فعال بوده و اقدامات متفاوتی ازجمله اجرای دیوارنگاری‌ها، فضاسازی‌ها، المان‌های نماز و … اتفاق افتاده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم معتقد است باید در ستاد اقامه نماز تمرکز بیشتر وجود داشته باشد تا کارها قوی‌تر پیش برود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مدیریت مساجد ازلحاظ کیفی گفت: اگر هزاران مسجد هم وجود داشته باشد اما محتوای خوبی تولید نشده باشد، به‌طور کامل اثربخش نخواهد بود.