مجلس شورای اسلامی به دنبال تقویت شوراها است
مجلس شورای اسلامی به دنبال تقویت شوراها است
امیرآبادی با اشاره به اینکه شوراها نمایندگان اصلی مردم برای اداره امور محلی هستند، اظهار داشت: بخشی از امور محلی و مردمی باید متناسب با شرایط خاص آن مناطق مدیریت شود و امروز شوراها هم باید تقویت و هم بیشتر توجیه شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شوراها نمایندگان اصلی مردم برای اداره امور محلی هستند، اظهار داشت: زمانی که شوراها روی کار آمدند بخشی از مسئولیت‌های دولت را به عهده گرفتند و این مهم کار خوبی بوده است و امروز شوراها هم باید تقویت و هم بیشتر توجیه شوند.

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال تقویت شوراها است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مسائلی که در مناطق و کوی و برزن شکل می‌گیرد باید در اختیار خود مردم باشد که از طریق شوراها متبلور می‌شود.

امیرآبادی فراهانی با تأکید بر اینکه شوراها باید در کنار مردم باشند و مشکلات مردم را احصا کنند که قطعاً چنین نقشی هم دارند، بیان کرد: بخشی از امور محلی و مردمی باید متناسب با شرایط خاص آن مناطق مدیریت شود.

وی عنوان کرد: شوراها می‌توانند بخشی از مدیریت شهری را به دست بگیرند همچنین می‌توان مسائلی مانند آب، برق، گاز و آموزش‌وپرورش را به شوراها واگذار کرد؛ اما در این عرصه باید تمرین و برنامه‌ریزی کرد.