سازمان اوقاف و امور خیریه استان باید نحوه ورود و تعامل خود را برای ساماندهی جایگاه چهل اختران مشخص کند
سازمان اوقاف و امور خیریه استان باید نحوه ورود و تعامل خود را برای ساماندهی جایگاه چهل اختران مشخص کند
محمود مسگری تأکید کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه استان باید نحوه ورود و تعامل خود را برای ساماندهی جایگاه چهل اختران مشخص کند تا شورای شهر و شهرداری قم نسبت به وظایف خود اطلاع کافی را به دست آورند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم ، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم نیز با تأکید بر مشکلات جایگاه چهل اختران عنوان کرد؛ چهل اختران دارای برخی مشکلات اساسی در مسئله پارکینگ و صحن سازی بوده که باید اوقاف و امور خیریه استان تعامل لازم را برای اجرایی شدن این پروژه انجام دهند.
محمود مسگری تأکید کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه استان باید نحوه ورود و تعامل خود را برای ساماندهی جایگاه چهل اختران مشخص کند تا شورای شهر و شهرداری قم نسبت به وظایف خود اطلاع کافی را به دست آورند.