لزوم ارزیابی اجرای برنامه‌های فرهنگی و تشکیل گروه‌های اندیشه‌ورز
لزوم ارزیابی اجرای برنامه‌های فرهنگی و تشکیل گروه‌های اندیشه‌ورز
دکتر سبحانی ارزیابی و بررسی عدم کارایی برنامه‌های فرهنگی را لازم خواند و گفت: ارزیابی و خطایابی برای رسیدن به اهداف لازم و ضروری بوده و همه این کارها باید در کنار هم انجام شود و به یاد داشته باشیم دشمنان برای ده‌ها سال ما برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمجتبی سبحانی‌ثابت به چالش‌های امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه چند نکته مهم وجود داشته که تا این موارد مشخص نشود نمی‌توانیم کار مؤثری در این حوزه انجام دهیم.
وی به تعریف اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: ما باید در موضوع امر به معروف و نهی از منکر اهمیت آن را به خوبی تعریف کرده و معلوم کنیم چه مقاومت‌های در این بخش وجود دارد و راه کارهای مقابله با آن را مشخص کنیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: یکی از موضوعات دیگری که در این حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد، در نظر گرفتن تقابل اطرافیان بوده و باید مشخص شود تا امروز چه فرهنگ‌سازی در این حوزه انجام‌شده است.
وی خواستار ارائه تعریف مشخصی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر شد و گفت: در نظر گرفتن پشتوانه برای افرادی که امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده بسیار مهم است و باید برای آن ضمانت اجرای و حامی در نظر بگیریم.
سبحانی‌ثابت به حضور نیروی انتظامی و قوه قضاییه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأکید و ابراز کرد: نهادهای ذی‌ربط باید برای حمایت از افرادی که می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، مشخص شود.
وی توجه مدیران را به اتاق فکرهای دشمنان برای حرمت‌شکنی در جامعه جلب کرد و افزود: ما برای عملکرد خوب باید حتماً ارزیابی و عملکرد خوب و درستی نیز داشته باشیم و هوشمندانه عمل کنیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم بر تشکیل گروه‌های اندیشه‌ورز و گروه‌های فکری تأکید و خاطرنشان کرد: باید چشم‌انداز مشخصی تعریف‌شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت عمل کنیم و باید برای همه برنامه‌ها بازخورد گرفته‌شده و برنامه‌ها ارزیابی شود.
وی اذعان کرد: اگر بر اساس شاخص‌ها ارزیابی نکنیم قطعاً برنامه‌ها و رفتارهای ما به خروجی خوبی منتج نخواهد شد، که باید گروه‌های اندیشه‌ورز فعال‌شده و برنامه‌های بلندمدت تعریف کنیم.
سبحانی ثابت نداشتن نظارت دقیق و ارزیابی درست را عامل دورافتادگی شهر قم از فرهنگ اصیل خود دانست و تصریح کرد: باید بررسی شود چرا با تمام‌کارهایی که تا امروز انجام‌شده خروجی لازم را دریافت نکرده‌ایم.
وی با اشاره به گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب یادآور شد: متأسفانه امروز شاهد تغییر فرهنگ شهر قم و دوری از فرهنگ اصیل انقلاب در بین مردم هستیم که نشان‌دهنده نبود نظارت دقیق و ارزیابی درست در حوزه فرهنگ است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم، بررسی عدم کارایی برنامه‌های فرهنگی را لازم خواند و اضافه کرد: برای اجرای برنامه‌های فرهنگی نیازمند پشتوانه علمی و پژوهشی هستیم تا با مشخص کردن چشم‌انداز بتوانیم در بلندمدت به اهداف فرهنگی خود دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ارزیابی و خطایابی برای رسیدن به اهداف لازم و ضروری بوده و همه این کارها باید در کنار هم انجام شود و به یاد داشته باشیم دشمنان برای ده‌ها سال ما برنامه‌ریزی کرده است.