لزوم هم افزایی دستگاه‌های استان برای نشر مفاهیم فرهنگ شهروندی
لزوم هم افزایی دستگاه‌های استان برای نشر مفاهیم فرهنگ شهروندی
دکتر سبحانی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی در حوزه مفاهیم مدیریت پسماند اظهار داشت: اتفاقات خوب و مستمری در این حوزه افتاده و ضروری است دیگر دستگاه‌های استان نیز در جهت نشر مفاهیم فرهنگ شهروندی اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت در جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند که در محل جلسات شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه گذاری در موضوع تفکیک و پسماند آینده‌ی خوبی را برای شهر رقم خواهد زد.

وی با اشاره به وضعیت زباله گردی و افزایش آن در کشور، گفت: راه اندازی و تکمیل خط دوم پردازش درسایت البرز قم، موضوع زباله گردی را نیز سامان خواهد بخشید.

سبحانی ثابت یادآور شد: شورای اسلامی شهر آمادگی کامل جهت هماهنگی به منظور تسریع در راه اندازی خط دوم و رفع موانع موجود را دارد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی در حوزه مفاهیم مدیریت پسماند تصریح کرد: اتفاقات خوب و مستمری در این حوزه افتاده و ضروری است دیگر دستگاه‌های استان نیز در جهت نشر مفاهیم فرهنگ شهروندی اقدام نمایند.

سبحانی ثابت افزود: در حوزه‌ی فرهنگی در سطح شهر نیاز به هم‌افزایی سازمان‌ها داریم تا اتفاقات خوب و موثری رقم بخورد.