تحقیق و تفحص از سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند شهرداری قم کلید خورد
تحقیق و تفحص از سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند شهرداری قم کلید خورد
مهندس معصومه آمره با اشاره به ضعف در سامانه شفافیت شهرداری قم و‌ شورا که به‌عنوان یکی از مراکزی که می‌توانست پایه‌گذار این مهم باشد، گفت: وظیفه ذاتی شورا سیاست‌گذاری و نظارت است و ناظر به همین مهم تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند شهرداری قم آغازشده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس معصومه آمره با اشاره به تشکیل کمیته فناوری اطلاعات در شورای ششم، اظهار داشت : این کمیته متشکل از ۳ تن از اعضای شورا؛ اساتید دانشگاه و متخصصین این حوزه است، این کمیته مسئله محور خواهد بود و با برنامه‌ریزی ۴ ساله نگاهی راهبردی به امور هوشمند سازی و همچنین اولویت‌های شهر خواهد داشت.

وی ادامه داد: فضایی تعاملی با نگاه تخصصی بین فعالین حوزه IT و مدیریت شهری به وجود آمده است، عملکرد ستاد هوشمند و سازمان فاوا شهرداری قم در این سال‌ها بررسی و متأسفانه وضعیت مطلوبی نداشته است، اولویت شورای اسلامی شهر ارتقاء این مهم و تبدیل سازمان فاوا شهرداری قم به سازمان ماده ۸۴ است.

وی با تأکید بر تغییر شیوه‌های مدیریت در حوزه شهری، افزود: با توجه به‌ضرورت تغییر شیوه‌های مدیریت در شهر و لزوم بهره‌مندی از فنّاوری‌های نوین برای دستیابی به شهر هوشمند، عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند قم باید تغییری جدی داشته باشد.

آمره ادامه داد: با توجه فراوانی استارتاپ های گوناگون حوزه شهری که امکان ارائه خدمات متفاوت و راه‌حل‌های نوین و هوشمند برای برطرف سازی مشکلات شهر را دارند، اما زیرساخت‌های دقیق جهت استفاده از این پتانسیل و ایجاد این ارتباط دوسویه تاکنون ارائه نشده است.

وی با اشاره به ضعف در سامانه شفافیت شهرداری قم و‌ شورا که به‌عنوان یکی از مراکزی که می‌توانست پایه‌گذار این مهم باشد، گفت: شورای اسلامی شهر نماینده مردم است و نباید خود را نماینده شهرداری بداند، وظیفه ذاتی شورا سیاست‌گذاری و نظارت است و ناظر به همین مهم تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ستاد شهر هوشمند شهرداری قم آغازشده است.